עמוד הבית עמוד הבית פרופיל המוסד רשימת המרצים רשימת הקורסים


פרופיל המוסד


מעבדה במרכזמעבדה במרכז
המרכז הטכנולוגי - ירושלים, הוקם בשנת 1992 בשיתוף של מועצת פועלי ירושלים, קרן הנס זיידל ומכללת בית ברל.

קורסי המרכז מוכרים לגמול השתלמות, בהתאם לאישור של משרד החינוך.

המרכז הטכנולוגי הכשיר ומכשיר עובדים ממוסדות שונים בנושאי מחשב ונושאים כלליים.

במרכז הטכנולוגי בירושלים שתי כיתות לימוד, ושתי מעבדות מחשב ובהם כ-30 מחשבי PC מדגמים מתקדמים, המחוברים ברשת ומאפשרים שימוש בטכנולוגיות עדכניות. במרכז חיבור אינטרנט מהיר.

ניתן לקבל את שירותי המרכז בשתי מסגרות פעילות שונות:

מסגרת מוסדית
‎נושאי הקורס, תוכנית הלימודים ימי הלימוד ושעות הלימוד נערכים יחד עם הגורמים האחראים במוסד. הלימודים מתקיימים במרכז הטכנולוגי, או אצל המוסד המזמין. גישה זו מאפשרת גמישות בהגדרת ייעודי הקורסים ונושאי הלימוד. השירות ניתן בירושלים וגם בשאר הארץ.

הקהל הרחב
הלימודים מתקיימים במרכז הטכנולוגי.
נושאי הקורסים, מטרותיהם, ימי הלימוד ושעות הלימוד נקבעים ע"י מרצי המרכז וההנהלה.
תעודה ניתנת בסיום מוצלח של הקורס.

עמוד הבית | פרופיל החברה | רשימת המרצים | רשימת הקורסים

mail@tcj.co.il :כתובת: רחוב האומן 18, ירושלים || טלפון: 6789615-02 || דואר אלקטרוני
כל הזכויות שמורות למרכז הטכנולוגי ירושלים © 2000