עמוד הבית עמוד הבית פרופיל המוסד רשימת המרצים רשימת הקורסים


פרופיל המוסד
קורסי מחשבים | קורסי מדעים | קורסי מדעי החברה | קורסים שונים


קורסי מחשבים

הכרת המחשב/ Windows 95/ Word 97/ אינטרנט
היקף של 40 שעות אקדמיות, מתנהל ב-10 מפגשים חד שבועיים של 4 שעות אקדמיות למפגש, בשעות הבוקר או בשעות הערב.

Windows 95/ אינטרנט
היקף של 30 שעות אקדמיות, מתנהל ב-8 מפגשים חד שבועיים בשעות הערב.

Office 97
היקף של 100 שעות אקדמיות, מתנהל ב-25 מפגשים חד שבועיים של 4 שעות אקדמיות למפגש, בשעות הבוקר או בשעות הערב.

Access 97
היקף של 60 שעות אקדמיות, מתנהל ב-15 מפגשים חד שבועיים בשעות הערב.

תחזוקה ויישומי המחשב האישי - 400 שעות
היקף של 200 שעות אקדמיות, מתנהל ב-50 מפגשים:
לימודי בוקר - פעם בשבוע.
לימודי ערב - פעמיים בשבוע.

תחזוקה ויישומי המחשב האישי - 200 שעות
היקף של 400 שעות אקדמיות, מתנהל ב-15 מפגשים חד שבועיים בשעות הבוקר.

קורסים מקצועיים לפי צורכי המוסד או הקבוצה
בניית קורס משולב של מספר נושאים לפי צורכי המוסד המזמין הכולל גם תחומים מקצועיים כמו Java, ניהול רשתות וכו'.

עמוד הבית | פרופיל החברה | רשימת המרצים | רשימת הקורסים

mail@tcj.co.il :כתובת: רחוב האומן 18, ירושלים || טלפון: 6789615-02 || דואר אלקטרוני
כל הזכויות שמורות למרכז הטכנולוגי ירושלים © 2000